×

JOIN OUR PROMOTION NOW

Promotion Image

FOR THE 10 FASTEST FRIENDS.


Sàn binance tạo râu nến 48XXX$, làm thế nào tránh cháy tài khoản?

Sàn binance tạo râu nến 48XXX$, làm thế nào tránh cháy tài khoản?


Như mọi người cũng biết có rất nhiều sàn để đánh Future, tuy nhiên trong thời gian vừa qua có một số sàn có các hiện tương "Râu nến" để quét các lệnh đánh Margin Future cho nên Stock Investing Academy đã tìm ra một sàn để đánh Future rất mượt và không bị lag khi thị trường có biến động mạnh.

1. Sàn binance tạo râu nên 48XXX$ để Kill Short.


2. Sàn Bybit (Không có râu nến)

Đăng kí tài khoản: Đăng kí theo liên kết ưu đãi

Quan trọng: Đăng kí theo liên kết để được nhận tín hiệu Future miễn phí.


Lưu ý: Nếu bị cảnh báo thị cài Hola vào và chuyển IP sang nước Anh để đăng kí nhé.
Link hola
Hình hola.
 

Stock Investing Academy

Stock Investing Academy Share Knowleages And Experiences About Financial Investment.