×

THAM GIA KHUYẾN MÃI.

Promotion Image

DÀNH CHO 10 BẠN NHANH TAY NHẤT.

Tất Cả Bài Viết


Sàn binance tạo râu nến 48XXX$, làm thế nào tránh cháy tài khoản?

Như mọi người cũng biết có rất nhiều sàn để đánh Future, tuy nhiên trong thời gian vừa qua có một số sàn có các hiện tương "Râu nến" để quét các lệnh đánh Margin Future cho nên Stock Investing Academy đã tìm ra một sàn để đánh Future rất mượt và không bị lag khi thị trường có biến động mạnh.

1. Sàn binance tạo râu nên 48XXX$ để Kill Short.


2. Sàn Bybit (Không có râu nến)

Đăng kí tài khoản: Đăng kí theo liên kết ưu đãi

Quan trọng: Đăng kí theo liên kết để được nhận tín hiệu Future miễn phí.


Lưu ý: Nếu bị cảnh báo thị cài Hola vào và chuyển IP sang nước Anh để đăng kí nhé.
Link hola
Hình hola.
 


Tiếp Tục Đọc

Quy trình lập kế hoạch danh mục đầu tư từng bước

Có vài điều quan trọng và khó khăn hơn việc tạo ra một chiến lược đầu tư dài hạn có thể cho phép một cá nhân đầu tư một cách tự tin và rõ ràng về tương lai của mình. Việc xây dựng một danh mục đầu tư đòi hỏi một quá trình lập kế hoạch danh mục đầu tư chính xác và có chủ ý, bao gồm năm bước thiết yếu.

Bước 1: Đánh giá tình hình hiện tại
Lập kế hoạch cho tương lai đòi hỏi phải có hiểu biết rõ ràng về tình hình hiện tại của nhà đầu tư liên quan đến vị trí họ muốn. Điều đó đòi hỏi một đánh giá kỹ lưỡng về tài sản lưu động, nợ phải trả, dòng tiền và các khoản đầu tư dựa trên các mục tiêu quan trọng nhất của nhà đầu tư. Các mục tiêu cần được xác định và định lượng rõ ràng để việc đánh giá có thể xác định được bất kỳ khoảng cách nào giữa chiến lược đầu tư hiện tại và các mục tiêu đã nêu. Bước này cần bao gồm một cuộc thảo luận thẳng thắn về các giá trị, niềm tin và ưu tiên của nhà đầu tư, tất cả đều đặt ra lộ trình phát triển chiến lược đầu tư.

Bước 2: Thiết lập mục tiêu đầu tư
Thiết lập các mục tiêu đầu tư tập trung vào việc xác định hồ sơ hoàn vốn rủi ro của nhà đầu tư . Xác định mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thể chấp nhận cũng như mức độ biến động mà nhà đầu tư có thể chịu được, là chìa khóa để xây dựng chiến lược danh mục đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cần thiết với mức rủi ro có thể chấp nhận được. Khi một hồ sơ hoàn trả rủi ro có thể chấp nhận được được phát triển, các điểm chuẩn có thể được thiết lập để theo dõi hoạt động của danh mục đầu tư. Theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư so với các điểm chuẩn cho phép thực hiện các điều chỉnh nhỏ hơn trong quá trình thực hiện.

Bước 3: Xác định phân bổ tài sản
Sử dụng hồ sơ hoàn trả rủi ro, nhà đầu tư có thể phát triển chiến lược phân bổ tài sản . Lựa chọn từ các loại tài sản và tùy chọn đầu tư khác nhau, nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản theo cách đạt được sự đa dạng hóa tối ưu trong khi vẫn nhắm mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng. Nhà đầu tư cũng có thể ấn định tỷ lệ phần trăm cho các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các khoản đầu tư thay thế, dựa trên phạm vi biến động có thể chấp nhận được đối với danh mục đầu tư. Chiến lược phân bổ tài sản dựa trên ảnh chụp nhanh về tình hình và mục tiêu hiện tại của nhà đầu tư và thường được điều chỉnh khi có những thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ, một nhà đầu tư càng gần đến ngày mục tiêu nghỉ hưu của mình, thì việc phân bổ càng có thể thay đổi để phản ánh khả năng chịu đựng ít hơn đối với sự biến động và rủi ro.

Bước 4: Chọn Tùy chọn đầu tư
Các khoản đầu tư riêng lẻ được lựa chọn dựa trên các thông số của chiến lược phân bổ tài sản. Loại hình đầu tư cụ thể được lựa chọn phụ thuộc phần lớn vào sở thích quản lý chủ động hay thụ động của nhà đầu tư . Một danh mục đầu tư được quản lý tích cực có thể bao gồm cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ nếu có đủ tài sản để đạt được sự đa dạng hóa tối ưu, thường là tài sản trên 1 triệu đô la. Các danh mục đầu tư nhỏ hơn có thể đạt được sự đa dạng hóa thích hợp thông qua các quỹ được quản lý chuyên nghiệp, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc với các quỹ giao dịch trao đổi. Một nhà đầu tư có thể xây dựng một danh mục đầu tư được quản lý thụ động với các quỹ chỉ số được lựa chọn từ các loại tài sản và khu vực kinh tế khác nhau.

Bước 5: Theo dõi, đo lường và cân bằng lại
Sau khi thực hiện kế hoạch danh mục đầu tư, quá trình quản lý bắt đầu. Điều này bao gồm việc theo dõi các khoản đầu tư và đo lường hiệu suất của danh mục đầu tư so với các điểm chuẩn. Cần phải báo cáo kết quả hoạt động đầu tư theo định kỳ, thường là hàng quý, và xem xét kế hoạch danh mục đầu tư hàng năm. Mỗi năm một lần, tình hình và mục tiêu của nhà đầu tư sẽ được xem xét lại để xác định xem có bất kỳ thay đổi đáng kể nào hay không. Sau đó, việc xem xét danh mục đầu tư sẽ xác định xem việc phân bổ có còn đúng mục tiêu hay không để theo dõi hồ sơ phần thưởng rủi ro của nhà đầu tư. Nếu không, thì danh mục đầu tư có thể được cân bằng lại , bán các khoản đầu tư đã đạt được mục tiêu và mua các khoản đầu tư có tiềm năng tăng giá lớn hơn.

Khi đầu tư cho các mục tiêu suốt đời, quá trình lập kế hoạch danh mục đầu tư không bao giờ dừng lại. Khi các nhà đầu tư trải qua các giai đoạn trong cuộc đời, những thay đổi có thể xảy ra, chẳng hạn như thay đổi công việc, sinh, ly hôn, chết hoặc thời gian thu hẹp, có thể yêu cầu điều chỉnh mục tiêu, hồ sơ thưởng rủi ro hoặc phân bổ tài sản. Khi những thay đổi xảy ra, hoặc khi thị trường hoặc điều kiện kinh tế quy định, quá trình lập kế hoạch danh mục đầu tư sẽ bắt đầu lại, tuân theo từng bước trong số năm bước để đảm bảo rằng chiến lược đầu tư phù hợp được áp dụng.


Tiếp Tục Đọc