×

THAM GIA HỌC.

Promotion Image

DÀNH CHO 10 BẠN NHANH TAY NHẤT.
Những câu hỏi thường gặp.

Một tuần học bao nhiêu buổi?

Một tuần học tối đa 3 buổi, sẽ tuỳ vào thời gian học viên có thế linh động, không bắt buộc.

Đăng Kí Học

Thời gian học mỗi buổi là bao nhiêu?

Mỗi buổi sẽ học từ 1 - 1.5h, tuy nhiên sẽ tuỳ vào nội dung buổi học nên có thể hơn 1.5h hoặc là ít hơn.

Đăng Kí Học

Thời gian khoá học bao lâu?

Khoá học sẽ kéo dài từ 1 - 2 tháng, tuỳ vào nền tảng của học viên nên thời gian sẽ khác nhau.

Đăng Kí Học

Hỗ trợ sau này như thế nào?

Học viên sau khi tham gia khoá học sẽ được hỗ trợ trọn đời về các cập nhật sau này.

Đăng Kí Học

Cách thức học như thế nào?

Học trực tuyến cùng với Thầy thông qua hệ thống học trực tuyến của học viện stock.

Đăng Kí Học

Số lượng học viên 1 lần học?

Hình thức học sẽ là 1 - 1 nên học viên sẽ thoải mái và tiếp thu kiến thức tốt hơn so với học chung tập thể.

Đăng Kí Học